Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Ego. Paměti, deníky, korespondence

Ediční řadu EGO, zaměřenou na vydávání tzv. ego-dokumentů – pamětí, deníků a osobní korespondence – zejména z oblasti novodobých českých dějin, vydává od roku 2012 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny. Jejím prostřednictvím se dostává naší kulturní veřejnosti postupně do rukou mnoho cenných historických pramenů dosud skrytých ve veřejných či soukromých archivech, jejichž původci jsou známí i neprávem zapomenutí aktéři naší nedávné historie. Editované texty jsou opatřeny poznámkami, vysvětlivkami a rejstříky, doplněny biografickými medailony a četnými obrazovými přílohami.


Dosud vyšly tyto svazky:

1 • Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?
2 • Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915–1918)
3 • Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií
4 • Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945
5 • Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorárního ministra
6 • Český „konzul“ ve Vídni, I. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem
7 • Americká stopa české Maffie. Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921–1938)
8 • Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919
9 • František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby
10 • Deníky Josefa Kalouska, II.
11 • Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy
12 • Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života
13 • Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem
14 • František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika
15 • Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace

Přehled všech publikací

Stránky