Knihovna

Knihovnu MÚA AV ČR tvoří dvě provozně oddělené části: Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ) a Knihovna Archivu AV ČR.


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Kontakt:knihovna-tgm.jpg?itok=ihCs_dGi

ing. Jana Dvořáková

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
182 00, Praha 8
dvorakova@mua.cas.cz
+420 286 010 543

 

Výpůjční doba knihovny Masarykova ústavu AV ČR

Po: 9:00 – 18:00
St: 9:00 – 18:00

(Knihy lze objednávat pouze k prezenčnímu studiu v badatelně MÚA. Objednávku nutno učinit minimálně tři pracovní dny předem a vyčkat na potvrzení o jejím vyřízení.)


Z důvodů stěhování knihovních fondů do nového depozitáře je knihovna MSÚ pro veřejnost do odvolání uzavřena.

Knihovna bude opět přístupná po přestěhování do Gabčíkovy ul. (předpokládané otevření v lednu 2018).


Pro prezenční studium jsou zpřístupněny:

dokumenty z původního fondu knihovny Ústavu T. G. Masaryka (Knihovna T. G. Masaryka):

 • knižní a jiné samostatně vydané práce TGM a Edvarda Beneše
 • knižní a samostatně publikované práce o životě a díle TGM a Edvarda Beneše
 • periodika:
  • původní fond – reprezentativní zastoupení českých a slovenských časopisů, historických sborníků a věstníků (přelom 19. a 20. stol. a 1. republika s individuálním přesahem)
  • výběr současných odborných periodik (19. a 20. stol.)

dokumenty z příručních knihoven (současná knižní produkce):

 • život a dílo T. G. Masaryka
 • život a dílo Edvarda Beneše
 • dějiny českých zemí a Československa 1848–1948
 • bibliografie
 • encyklopedické slovníky

Knihovní řád

 


Knihovna Archivu AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8.

Kontakt:

PhDr. Irena Kraitlová

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
182 00, Praha 8
kraitlova@mua.cas.cz
+420 286 010 541

 

Výpůjční doba Knihovny Archivu AV ČR k prezenčnímu studiu pro veřejnost

(objednávky nutno učinit minimálně jeden pracovní den předem a vyčkat na potvrzení o jejich vyřízení)

Po: 9:00 – 18:00
St: 9:00 – 18:00

Výpůjční doba Knihovny Archivu AV ČR pro zaměstnance MÚA AV ČR

Út: 8:30 – 16:00
St: 8:30 – 14:00
Pá: 8:00 - 12:00