znebrensky@gmail.com

Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D.

  • +420 286 010 559
B 114

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2004-2012: Ph.D., FHS UK, Praha.
1997-2004: Mgr., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření:

Sociální a kulturní dějiny střední Evropy v 19. a 20. století; dějiny moderní historiografie.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Řešitel: Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemích v evropském kontextu, 1848-1914, GA ČR, 2015-2017.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FHS UK, Institut základů vzdělanosti

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

02/2014-03/2014: Postdoctoral Fellow, Deutsches Historisches Institut Warschau, Varšava, Polsko.

04/2013-09/2013: Junior Fellow, Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, SRN.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách

od 2016: člen Society for the Study of Labour History

od 2016: člen International Conference of Labour and Social History

Publikační činnost od roku 2010:

(zde viz přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Studie v impaktovaných časopisech

  • Nebřenský, Zdeněk. From International Activity to Foreign Tourism: East-West Interaction, Czechoslovak Youth Travel, and Political Imagination after Stalin. East European Politics and Societies. 2015, roč. 29, č. 1, s. 147-167. ISSN 0888-3254.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

  • Nebřenský, Zdeněk. Proměny továrního prostoru v období vrcholné průmyslové moderny. Přístupy, problémy a perspektivy soudobého historického výzkumu. Moderní dějiny. 2016, roč. 24, č. 1, s. 1-25. ISNN 1210-6860.
  • Nebřenský, Zdeněk. Die Repräsentationen studentischer Klubs in zentraleuropäischen Städten: Prag, Warschau und Bratislava in den 1960er Jahren. Documenta Pragensia. 2011, roč. XXX. s. 459- 488. ISSN 0231-7443.

Studie v odborných knihách

  • Nebřenský, Zdeněk „Wozu die ganze Aufregung?“ Tschechoslowakische und polnische Diskussionen über die Moral der Jugend und junge Ehen in den 1960er Jahren. In Brenner, C.; Braun, K.; Kasper, T. (eds.), Jugend in der Tschechoslowakei: Konzept und Lebenswelten, 1918-1989. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. s. 235-265. ISBN 978-3-252-37311-8.
  • Nebřenský, Zdeněk. „Je potřeba zvýšit kulturnost myšlení“: populární kultura a diskuse o programu studentských klubů v Praze v šedesátých letech 20. Století. In Daniel, O.; Kafka, T.; Machek, J. (ed.), Populární kultura v českém prostoru, Praha: Karolinum, 2013, s. 137-156. ISBN 978-80-246-2192-0.
  • Nebřenský, Zdeněk. Revoluční kultura, reprezentace nového člověka a proměny panství v poúnorovém Československu a sovětském Rusku po roce 1917. In Kocian, J.; Devátá, M. (eds.), Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. s. 261-269. ISBN 978-80-7285-108-9.
  • Nebřenský, Zdeněk. Die „Weltoffenheit“ der tschechoslowakischen und polnischen Jugend 1956-1968: Kulturtransfer aus Ostmitteleuropa als Herausforderung für die Zeitgeschichte Europas. In Arndt, A.; Häberlen, J.; Reinecke, Ch. (eds.), Vergleichen, Verflechten, Verwirren? Europäische Geschichtsschreibung zwischen Theorie und Praxis. Göttigen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. s. 140-168. ISBN 978-3-525-30022-0.
  • Nebřenský, Zdeněk. Early Voices of Dissent: Czechoslovakian Student Opposition at the Beginning of 1960s. In Klimke, M. Pekelder, J. Scharloth, J. (eds.), Between Prague Spring and French May: Opposition and Revolt in Europe, 1960-1980. New York – Oxford: Berghahn Books, 2011. s.32-48. ISBN 978-0-85745-106-4.