konrad@mua.cas.cz

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

 • +420 286 010 557
B 108

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2014: Doc., FSV UK.
2007: PhD., FSV UK.
1999: Mgr., FSV UK.

Badatelské zaměření:

Komparativní dějiny střední Evropy ve 20. století; dějiny zahraniční politiky; dějiny vědy a univerzit, dějiny první světové války

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Koordinátor české části projektu: Česko-rakouská kniha o historii, Projekt financován MZV ČR, MŠMT ČR, Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina, 2014-2016.
 • Spoluřešitel: Násilí ve střední Evropě za první světové války v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, GAČR, 2014-2016.
 • Spolupracovník: Edvard Beneš, Němci a Německo, GAČR, 2010-2014
 • Řešitel: Československo-rakouské vztahy 1918-1933, GAČR, 2009-2011.

Pedagogická činnost od roku 2010:

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova: Moderní dějiny, Německá a rakouská studia, Česko-německá studia, Mezinárodní teritoriální studia

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

Od 2014: člen stálé konference českých a rakouských historiků při MZV
Od 2013: člen redakční rady časopisu Studia Territorialia, Prague, Czech Republic
Od 2012: interní člen Rady pracoviště MÚA AV ČR, v.v.i.

Publikační činnost od roku 2010:

zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR

Vědecké monografie

 • Konrád, Ota. Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 309 s. ISBN 978-80-86495-89-7.
 • Konrád, Ota. Německé bylo srdce monarchie… Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 184 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 44). ISBN 978-80-7422-133-0.
 • Konrád, Ota. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945. Praha : Karolinum, 2011. 362 s. ISBN 978-80-246-1949-1.

Redakce kolektivních monografií (nejvýše 5)

 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.

Studie v recenzovaných časopisech (nejvýše 5)

 • Konrád, Ota. Ex Germaniae lux? Die Zusammenarbeit zwischen der Nord- und Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Universität Prag 1935-1938. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2010, roč. 50, č. 2, s. 273-300. ISSN 0523-8587.

Studie v kolektivních monografiích

 • Konrád, Ota. Střední Evropa v diskurzu intelektuálních elit českých a rakouských Němců 1918-1938. Příklad Josefa Pfitznera a Harolda Steinackera. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 93-107. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Konrád, Ota. "... alle unsere Rechnungen sind beglichen". Das Österreich-Bild in den ersten Jahren der Tschechoslowakischen Republik. In Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den tschechisch-österreichischen Historikertagen 2006 und 2008. Wien : Litt, 2011, s. 207-216. ISBN 978-3-643-50386-2. [Österreichisch-Tschechische Historikertage /3./ Das Jahr "8" in der österreichischen und tschechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, Waidhofen an der Thaya, 20.11.2008-21.11.2008, AT].