koeltzsch

Dr. phil. Ines Koeltzsch

 • +420 286 010 555
B 109

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2003-2010 Dr. Phil., Osteuropa Institut, Freie Universität Berlin
1995-2002 M. A., Technische Universität Dresden

Badatelské zaměření:

sociální a kulturní dějiny střední Evropy 19. a 20. století; moderní židovské dějiny; teorie multietnicity  a nacionalismu; migrace

Výzkumné projekty od r. 2010:

od roku 2013 hlavní řešitel projektu Dějiny úpadku? Židé na venkově a v malých městech v českých zemích ve středoevropském kontextu (1848-1938), Vnitřní mzdová podpora postdoktorandů AV ČR

Pedagogická činnost od roku 2010:

2012-2013: Universität Regensburg, Bohemicum
2011-2012: CET Academic Programs Prague
2010-2011: New York University Prague
2003-2010: Friedrich-Meinecke-Institut/Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od roku 2014 členem redakční rady časopisu Judaica Bohemiae

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Koeltzsch, Ines. Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 342 s. Židé – dějiny – paměť, 3. ISBN 978-80-7422-421-8.
 • Koeltzsch, Ines. Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918-1938). München : Oldenbourg, 2012. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 124).

Redakce kolektivních monografií

 • Koeltzsch, Ines (ed.) ; Kuklová, Michaela (ed.) ; Wögerbauer, Michael (ed.). Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln/Weimar : Böhlau, 2011.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Koeltzsch, Ines. Die Anwesenheit des Abwesenden. Nostalgie und das kulturelle Gedächtnis böhmisch-mährischer Landjuden vor und nach der Shoah. S: I.M.O.N - Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 2016, roč. 3, č. 2, s. 37-57. E-ISSN 2408-9192.
 • Koeltzsch, Ines. Modernity, Identity, and Beyond: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Studia Judaica. 2016, roč. 16, č. 1, s. 41-64. ISSN 1506-9729.
 • Koeltzsch, Ines; Konrád, Ota. From “Islands of Democracy” to “Transnational Border Spaces”. State of the Art and Perspectives of the Historiography on the First Czechoslovak Republic since 1989. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2016, Roč. 56, č. 2, s. 285-327. ISSN 0523-8587.
 • Koeltzsch, Ines. "Ich quatsche nur herum und niemand versteht mich". Jazyková politika pražského magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za první republiky. Slovo a smysl. 2013, roč. 10, č. 19, s. 13-28. ISSN 1214-7915.
 • Koeltzsch, Ines. Antijüdische Straßengewalt und die semantische Konstruktion des ‚Anderen‘ im Prag der Ersten Republik. Judaica Bohemiae. 2011, roč. 46, č. 1, s. 73-99. ISSN 0022-5738

Studie v kolektivních monografiích

 • Koeltzsch, Ines. Lemma „Liblice“. In Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Bd. 3. Leipzig : Simon-Dubnow-Institut, 2012. s. 511-515.
 • Koeltzsch, Ines. Lemma „Slánský-Prozess“. In Benz, Wolfgang u. a. (ed.). Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Band 4: Ereignisse, Dekrete, Kontroversen. Berlin, 2011. s. 386–387.
 • Koeltzsch, Ines. Zwischen den Kulturen. Zur Einführung. In Koeltzsch, I. ; Kuklová, M. ; Wögerbauer, M. (ed.). Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln/Weimar : Böhlau, 2011. s. 9-17.
 • Koeltzsch, Ines. Die gezählte Stadt. Tschechen, Juden und Deutsche im Prager Zensus (1900–1930). In Becher, P.; Knechtel, A. (ed.). Praha – Prag. Die Literaturstadt zweier Sprachen. Passau, 2010. s. 9–19 .
 • Koeltzsch, Ines. Tschechisch- und deutschsprachige Kinowelten im Prag der Zwischenkriegszeit an der Schnittstelle von Unterhaltungskultur, Wirtschaft und Politik. In Marek, M. u. a. (ed.). Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre. Essen, 2010. s. 279-297. (Veröffentlichungen der deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen Historikerkommission; Bd. 17).