hanaklinkova@seznam.cz

PhDr. Hana Klínková

  • +420 286 010 136
A 207

Curriculum Vitae

Vzdělání:

od 2014: postgraduální studium, FF UK, Praha
2011: PhDr., FF UK, Praha
1982–1987: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Literární historie 19. a 20. století; české a česko-německého výtvarné umění 19. a 20. století.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovnice: T. G. M a Slované, GA ČR, 2012–2014

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od 2002: členka komise pro akviziční činnost Archivu Národní galerie v Praze

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Studie v recenzovaných časopisech

  • Klínková, Hana. Osobní fond Anny Christitch v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2014, roč. 6, č. 2, s. 151–158. ISSN 1803-9448.
  • Klínková, Hana. František Václav Mareš (1922-1994). (Připomenutí nedožitých devadesátin legendy české slavistiky). Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 282-286. ISSN 1803-9448.

Studie v kolektivních monografiích

  • Klínková, Hana. Na okraj Váchalových Pamětí pro Josefa Portmana a vztahu nakladatelství Trigon k nejznámějšímu českému dřevorytci 20. století. In Paměti pro Josefa Portmana. Praha, 2014. s. 149–166.
  • Klínková, Hana. Antonína Koniáše druhý život v životě a díle Josefa Váchala. In Bobková-Valentová, K.; Sládek, M.; Svatoš, M. (ed.). Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013. s. 107–133. ISBN 978-80-85778-91-5.
  • Klínková, Hana. Německá povidla a český koláč. Výstava českých německých výtvarníků v pražském Rudolfinu v roce 1912. In Urban, O. M.; Wittlich, F. (ed.). 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha : Arbor vitae, 2012. s. 180–192. ISBN 978-80-7467-010-7.
  • Klínková, Hana. Anna Auředníčková. Život ve znamení služby vlasti a české kultuře. In Wittlichová, L. (ed.). Vzkazy domů. Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989). Praha : Dny české státnosti, 2012. s. 138–146. ISBN 978-80-904980-1-3.
  • Klínková, Hana. Příběh jednoho přátelství. In Josef Hodek a Josef Váchal. Žák a jeho Mistr. Katalog výstavy. Plzeň, 2012. s. 7–37.