Konference: Vědci a „třetí země“ v 60. – 80. letech 20. století

Datum konání: 
23. 11. 2017, 0:00 - 24. 11. 2017, 0:00

kkvrz.jpg?itok=iwd_HYXP Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci

Vědci a „třetí země“ v 60. – 80. letech 20. století,

která se bude konat ve dnech 23. – 24. listopadu 2017 ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6). Konferenci organizuje Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

 

Konference se dotýká období od šedesátých let 20. století, kdy docházelo k velkým politicko-hospodářským změnám v tzv. třetích zemích. Proces dekolonizace, vznik samostatných států z bývalých kolonií a mandátů OSN, a snaha dalších států vymanit se ze závislosti na západních velmocích, znárodňování průmyslu, ať již ropných polí na Blízkém východě či Suezského průplavu v Egyptě, přinášely změnu v politické orientaci rozsáhlých oblastí Asie a Afriky. Specificky se vyvíjela situace na Kubě. Nově vzniklé samostatné státy se ocitaly v sevření mezi sovětským a americkým vlivem.

Příspěvky by měly sledovat především oblasti, které se přiklonily k zemím sovětského bloku, což v konečném důsledku přineslo nejen velké hospodářské investice, zakázky zbraní a továrních celků, ale též možnost zajistit vědecké kontakty, stipendijní pobyty, účast na vědeckých kongresech, stejně tak i nutnost zajistit v těchto zemích kvalitní vzdělání vysíláním odborníků na vybrané univerzity. Vítány jsou i příspěvky pamětníků a témata, která se zabývají obecně problematikou teorie vědecké pomoci zemím tzv. Třetího světa.

 

Tematické okruhy:

  • lékaři, inženýři a technici na univerzitách i v každodenní praxi,
  • společenské vědy a výuka českého jazyka v rozvojových zemích,
  • studijní cesty a významné kongresy,
  • vědec a jeho rodina v Orientu,
  • pracovní každodennost v cizí zemi,
  • pramenná základna – dopisy a deníky hlavních aktérů,
  • osobní zkušenosti z Orientu,
  • vědec a československá komunita v zahraničí,
  • a další témata s touto problematikou související.

 

Za organizátory:

Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

 

Jednacím jazykem konference je angličtina (němčina).

Návrhy příspěvků s krátkou anotací v angličtině (200–250 slov) a úplnými kontaktními údaji posílejte prosím nejpozději do 30. května 2017. O přijetí Vašich příspěvků budete vyrozuměni do 30. června 2017.

Kontaktní osoba: Adéla Jůnová Macková (junovamackova@mua.cas.cz)
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 10/2362
182 00 Praha 8

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar