Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany

KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2017, 303 s. České moderní dějiny, 3. ISBN 978-80-200-2793-1.

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk HERC. Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv; Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-577-2.

Naše doba. Texty z let 1892–1894

T. G. Masaryk, Naše doba. Texty z let 1892–1894. Spisy T. G. Masaryka, sv. 22. Ed. Jiří Flaišman. Praha: Ústav T. G. Masaryka; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 506 s.

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

MASARYK, Tomáš Garrigue, Karel PICHLÍK a Vojtěch KESSLER. Válka a revoluce. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2017. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-58-6.

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)

Tomáš W. PAVLÍČEK, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914). Praha: Academia; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 559 s. České moderní dějiny, 2. ISBN 978-80-200-2771-9.

František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika

KÁBOVÁ, Hana. František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 223 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 14. ISBN 978-80-7422-432-4.

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

KOVÁČ, Dušan, Miloš ŘEZNÍK a Martin SCHULZE WESSEL. Paměť - expozice - ukádání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Praha: Česko-německá komise historiků, 2017. Nová řada (publikace Česko-německé komise historiků). ISBN 978-80-87782-73-6.

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

BRODSKÝ, Pavel a Martina ŠUMOVÁ. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 383 s. Studie o rukopisech. Monographia, 21. ISBN 978-80-87782-79-8.

 

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945): struktura, správa, lidé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3505-7.

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta HRADILOVÁ – Hana PÁTKOVÁ. Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350. Praha: Scriptorium, 2017, 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9.

Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem

KLEČACKÝ, Martin. Český „konzul“ ve Vídni. II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 327 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 13. ISBN 978-80-7422-492-8.

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina

Petr, Stanislav. Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. CXCV + 945 stran. Studie o rukopisech. Monographia, XX; Codices manuscripti Bohemici bibliothecarum Vaticanarum et Italicarum, I. ISBN 978-80-87782-60-6.

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert KVAČEK a Josef TOMEŠ. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939-1945): Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-494-2.

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci

Bahenská, Marie, Heczková, Libuše a Musilová, Dana. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci. České Budějovice: Veduta, 2017. 299 stran. ISBN 978-80-88030-21-8.

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

VELEK, Luboš, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ. Jan Krčmář: paměti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7415-146-0.

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.), Praha: Institut pro studium literatury – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, 366 s.

Studie o rukopisech XLVII (2017)

Autoři příspěvků: Viktor Kubík, Milada Svobodová, Kamil Boldan, Marie Tošnerová, Miroslava Květová, Tomáš Pražák, Jindřich Marek, Hana Kábová, Naďa Fiedlerová

Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968

Nebřenský, Zdeněk. Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968. Praha: Academia, 2017. 422 stran. České moderní dějiny; 1. ISBN 978-80-200-2668-2.

Koresdpondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem / Korespondence Adama Vetulaniho s Miroslavem Boháčkem

Dziurzyńska, Ewa, ed. a Šumová, Martina, ed. Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017. 230 stran, [20] stran obrazových příloh. ISBN 978-83-7676-103-9.

Liber viaticus Jana ze Středy

BRODSKÝ, Pavel, Kateřina SPURNÁ a Marta VACULÍNOVÁ (eds.). Liber viaticus Jana ze Středy. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2553-1.

Kněžské identity v českých zemích (1820–1938)

FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Tomáš PAVLÍČEK. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-567-3.

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena KOKEŠOVÁ, Petr KOTYK, Irena KRAITLOVÁ. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893–1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 453 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2.

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Hajdinová, Eva. Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století. Vydání první. V Praze: MÚA, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016. 492 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-87782-57-6.

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 312 stran. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.