Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Edvard Beneš, Němci a Německo III/2. (1937–1938)

Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci III je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek III/2 zahrnuje období od léta 1937 do abdikace prezidenta Beneše počátkem října 1938. Vybrané dokumenty jsou osobní i úřední povahy, publikované i dosud nezveřejněné. 

Edvard Beneš, Němci a Německo II/1 (1919–1928) Edice dokumentů

Hajdinová Eva; Konrád Ota; Malínská Jana (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů, svazek II/1 (1919–1928). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 363 s. ISBN 978-80-87782-49-1.

Studie o rukopisech XLV 2015

Studie o rukopisech (XLV, 2015) přináší zajímavou studii věnovanou rozboru výzdoby známé Františkánské bible ze 13. století. Další příspěvky se věnují osudům rukopisné sbírky apelačního rady Václava Řehoře Hannla či roli Jana Erazima Vocela při studiu Vyšehradského kodexu. Dva příspěvky jsou věnovány významným badatelům z oboru pomocných věd historických - paleografu Bernhardu Bischoffovi a právnímu historikovi a kodikologovi Františku Čádovi. Součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury a rejstřík k bibliografické příloze Studií o rukopisech za léta 2005-2015.

Práce z dějin Akademie věd, 2015/2

Autoři příspěvků: Adéla Jůnová Macková, Jiří Šoukal, Magdalena Najbar-Agičić, Helena Kokešová, Miroslava Květová, Petra Tomsová, Hana Kábová

Korespondence T. G. Masaryk - Slované sv. 1 Poláci, Rusové a Ukrajinci

Korespondence TGM- Slované

Poláci, Rusové a Ukrajinci

  1. svazek

Vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., vázaná,  510 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-87782-42-2

Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století

Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století
Helena Kokešová (ed.)


Vydavatel: 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Rok vydání: 2015

Rozsah:  225 stran

ISBN: 978-80-87782-51-4

Střed | Centre 2015/2

Chléb a hry. Oslavy a svátky v Československu 1918–1938 / Bread and Circuses. Celebrations and Holidays in Czechoslovakia 1918–1938

Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze,  a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví a studií ideální soudní kariéry.

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století

Publikace obsahuje dvaadvacet příspěvků od domácích i zahraničních odborníků mapujících vývoj agrárního hnutí a agrárních stran v českých zemích, na Slovensku a v různých zemích Evropy (Polsko, Maďarsko, Skandinávie, Balkán). Pozornost je věnována také předním domácím i zahraničním agrárním politikům a teoretikům agrárního hnutí. Kniha shrnuje výsledky mezinárodní vědecké konference uspořádané v roce 2013 při příležitosti sto čtyřicátého výročí narození Antonína Švehly a současně konané při příležitosti šedesátého výročí jeho smrti. 

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.