Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk HERC. Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv; Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-577-2.

Studie o rukopisech XLVII (2017)

v tisku; prozatím nelze objednat

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 312 stran. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)

Tomáš W. PAVLÍČEK, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914). Praha: Academia; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 559 s. České moderní dějiny, 2. ISBN 978-80-200-2771-9.

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena KOKEŠOVÁ, Petr KOTYK, Irena KRAITLOVÁ. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893–1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 453 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2.

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

VELEK, Luboš, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ. Jan Krčmář: paměti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7415-146-0.

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945): struktura, správa, lidé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3505-7.

Kněžské identity v českých zemích (1820–1938)

FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Tomáš PAVLÍČEK. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-567-3.

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert KVAČEK a Josef TOMEŠ. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939-1945): Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-494-2.

Deníky Josefa Kalouska, II.

Klečacký, Martin, ed., Fabini, Pavel, ed. a Velek, Luboš, ed. Deníky Josefa Kalouska, II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 332 stran. EGO (Paměti, deníky, korespondence), svazek 10. ISBN 978-80-7422-608-3.

Naše doba. Texty z let 1892–1894

v tisku

T. G. Masaryk, Naše doba. Texty z let 1892–1894. Spisy T. G. Masaryka, sv. 22. Ed. Jiří Flaišman. Praha: Ústav T. G. Masaryka; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 506 s.

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.), Praha: Institut pro studium literatury – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, 366 s.

Česká politická pravice v letech 1938–1945

VAŠEK, Richard a Martin KLEČACKÝ. Česká politická pravice v letech 1938-1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. Studie z moderních českých dějin. ISBN 978-80-87782-62-0.

Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století

FABINI, Pavel. Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, 2016. Studie z moderních českých dějin. ISBN 978-80-87782-61-3.

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina

Petr, Stanislav. Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. CXCV + 945 stran. Studie o rukopisech. Monographia, XX; Codices manuscripti Bohemici bibliothecarum Vaticanarum et Italicarum, I. ISBN 978-80-87782-60-6.

Liber viaticus Jana ze Středy

BRODSKÝ, Pavel, Kateřina SPURNÁ a Marta VACULÍNOVÁ (eds.). Liber viaticus Jana ze Středy. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2553-1.

Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968

Nebřenský, Zdeněk. Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968. Praha: Academia, 2017. 422 stran. České moderní dějiny; 1. ISBN 978-80-200-2668-2.

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Hajdinová, Eva. Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století. Vydání první. V Praze: MÚA, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016. 492 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-87782-57-6.

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Rusové a Ukrajinci. 2. svazek

Doubek, Vratislav. Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Rusové a Ukrajinci. 2. svazek. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 733 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-87782-55-2.

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/2 (1929–1935)

HAJDINOVÁ, Eva, Ota KONRÁD, Jana MALÍNSKÁ a Miroslav KUNŠTÁT. Edvard Beneš, Němci a Německo: edice dokumentů. II/2 (1929-1935) Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. ISBN 978-80-87782-54-5.

Práce z dějin Akademie věd, 2017/1

Autoři příspěvků: Hana Navrátilová, Jana Gubášová Baherníková, Emilie Těšínská, Miroslava Květová, Martin Franc

Etnologie v zúženém prostoru

Woitsch, Jiří a kol. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016. 498 stran. ISBN 978-80-88081-10-4.

Střed | Centre, 2016/2

Drama v přelomu. Rok 1945 v individuálních i kolektivních osudech | Dramas of Rupture: 1945 in Personal and Collective Fates

Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1881-1910)

Merhautová, Lucie. Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 479 s. ISBN 978-80-87782-53-8.

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.